wykresy

które powinien posiąść uczeń w gimnazjum. Są to przede wszystkim: umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej

waga angielska, struny do skrzypiec 4/4, znaki interpunkcji, maria jagiełło

yyyyy