Testy różnicujące język francuski poziom A1

13,05 

Nowe wytyczne i zalecenia dotyczące nauczania języków obcych w gimnazjach począwszy od roku szkolnego 2009/2010, wprowadzone rozporządzeniem MEN z 23 grudnia 2008 roku, nakładają na szkoły i nauczycieli wymóg właściwego określenia i wykorzystania zdobytych przez uczniów w szkole podstawowej umiejętności językowych oraz przeprowadzenie testów, które pozwolą na zakwalifikowanie uczniów do odpowiednich grup zaawansowania.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom opracowaliśmy zestaw testów różnicujących z języka francuskiego. Testy są przeznaczone dla uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum. Mają one za zadanie umożliwić ocenę poziomu znajomości języka uzyskanego w szkole podstawowej i dokonać właściwego podziału na grupy tak, aby uczniowie reprezentowali zbliżony poziom kompetencji językowych.

Materiały, które Państwu oferujemy składają się z:
– 5 niezależnych i kompletnych testów, gotowych do powielania,
– klucza i przykładowych rozwiązań zadań otwartych do każdego testu,
– transkrypcji nagrań,
– płyty z nagraniami tekstów do zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu.

Wszystkie testy zostały skonstruowane według tej samej koncepcji, na podstawie wymagań szczegółowych wskazanych w podstawie programowej – język obcy nowożytny II etap edukacyjny (klasy IV-VI) i opisu kompetencji językowych dla poziomu A1 zawartego w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Każdy z testów sprawdza wiedzę z zakresu:
– słownictwa (8 pkt),
– gramatyki (12 pkt),

oraz umiejętności:
– rozumienie ze słuchu (10 pkt),
– rozumienie tekstu czytanego (7 pkt),
– produkcję, reagowanie, mediację (8 pkt).

Dodatkowo, aby ułatwić sprawdzanie zadań zamkniętych, przygotowaliśmy KARTY ODPOWIEDZI do wypełnienia przez ucznia oraz dla nauczyciela SZABLONY z kluczem do testów.

schemat rozprawki, przystanek autobusowy po angielsku, i would rather konstrukcja, pozdrowienia na pocztówkę dla kolezanki, memrise aplikacja, tło do prezentacji dla dzieci, co to jest dopełnienie, pianino koszt, potrzebujący po angielsku, nauczycielka po angielsku, louise english, kiedy wypada dzien mezczyzny, julia gajda, poziom języka a2, zdobyć po angielsku, ogłoszenia zielona góra, architektura wnętrz studia katowice, słówka świąteczne po angielsku, donatowo

yyyyy