Science 6  Student’s Book

46,20 

Science 6 Students Book to podręcznik dla ucznia klasy szóstej. Seria Science to sześć zestawów podręcznika i ćwiczeń do nauczania w języku angielskim w zakresie podstawowych nauk ścisłych na poziomie klas 1-6 w szkole podstawowej dwujęzycznej lub uczącej w języku angielskim i/lub do samodzielnego uczenia się – przygotowuje do międzynarodowych egzaminów. Obejmuje nauczanie w obszarze elementów biologii, chemii, fizyki wraz z elementami matematyki – całkowicie w języku angielskim. Seria skierowana jest do uczniów posługujących się językiem angielskim na poziomie A1 –A2. Podręczniki oparte są na nowoczesnych metodach nauczania matematyki i nauk przyrodniczych, rozwijając kompetencje XXI w., ucząc rozwiązywania problemów, myślenia krytycznego czy logicznego rozumowania, jednocześnie rozwijając umiejętności praktyczne uczniów w tych dziedzinach. Spiralna metoda nauczania pozwala na stopniowe pogłębianie i rozszerzanie wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Wszystkie lekcje oparte są na nowoczesnym modelu 5E: Engage, Explore, Explain, Elaborate and Evaluate, co gwarantuje nauczycielom łatwiejsze przekazywanie wiedzy, a uczniom łatwiejsze jej przyswajanie w sposób przyjazny i praktyczny. Główne cechy serii: zagadnienia przyrodnicze dostosowane do wieku i zainteresowań uczniów, specjalny nacisk na słowotwórstwo i wsparcie EAL (English as an Additional Language), słowniczek z definicjami i obrazkami, sekcje „Work like a scientist”, zadania rozwijające myślenie krytyczne i odpowiedzialność, dodatkowe zadania do pracy w domu, lekcje powtórzeniowe do każdego działu, teoria przedstawiona w prosty i atrakcyjny sposób, tematyka i zadania zaczerpnięte z życia codziennego uczniów. Wraz z rozwojem wiedzy ICT rozwijane są odpowiednio umiejętności językowe.

past simple vs past continous, wos warszawa, biologia sprawdzian, meet odmiana, tabela czasy angielski, odmiana czasowników przez osoby niemiecki, do grudnia róża otrzymała 6 czwórek z matematyki, reported speech zasady, list formalny niemiecki, czasy present angielski, kurs jezykowe, szymon wójcik, getting up, speak up warszawa, co po biologii

yyyyy