Podstawy elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych

37,22 

Podręcznik do nauki zawodów technik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych stanowi wprowadzenie do książek „Diagnozowanie i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych” oraz „Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych”, które realizują treści z zakresu kwalifikacji M.12. Omawia te treści z zakresu kwalifikacji M.12, które dotyczą podstaw elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych.Zagadnienia opisane w podręczniku to m.in.:wyjaśnienie pojęć z dziedziny elektrotechniki i elektroniki,opis zjawisk związanych z prądem stałym i zmiennym,stosowanie praw elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych,sporządzanie schematów ideowych i montażowych układów elektrycznych i elektronicznych.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.Podręczniki dla przedszkolaków, szkół podstawowych i średnich, zarówno liceów, techników jak i szkół zawodowych. Do tego pomoce dydaktyczne dla nauczycieli wszystkich szczebli.

dostosowywuje, gwiazda życia, mail z ofertą handlową, konkurs przedmiotowy z chemii

yyyyy