Oblicza geografii 1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Szkoły ponadpodstawowe

35,43 

Geografia LO 1 Oblicza geografii podr ZP w.2019 NE

Ułatwia naukę geografii dzięki przystępnemu językowi oraz różnorodnym formom przekazu, takim jak czytelne mapy, atrakcyjne ilustracje i fotografie.Przyspiesza opanowanie treści dzięki podaniu najważniejszych informacji w elemencie Zapamiętaj oraz Podsumowaniom po każdym rozdziale.Pozwala na szybkie i skuteczne utrwalenie wiadomości przed sprawdzianem dzięki zadaniom w elemencie Sprawdź, czy potrafisz! zamieszczonym na końcu każdego rozdziału.Wzbudza zainteresowanie geografią dzięki elementowi Okiem geografa oraz licznym ciekawostkom Czy wiesz, że.W przystępny sposób kształci umiejętność korzystania z map dzięki lekcji z czytelnym arkuszem mapy turystyczno-topograficznej.

witold tokarski, maj school of english, kurs lubawa, gry matematyczne dla dzieci online, prezent dla 14 latka chłopca, five o clock katowice

yyyyy