Nowi Tropiciele kl.1 Matematyka cz.2 Edukacja wczesnoszkolna / podręcznik dotacyjny – Praca zbiorowa

4,20 

Karty matematyczne zawierają zróżnicowane w formie i treści zestawy ćwiczeń z zakresu nauki liczenia i myślenia matematycznego. Skupiają się na takich zagadnieniach jak: orientacja w przestrzeni, określanie kierunków, określanie odległości, cechy wielkościowe, figury geometryczne, przeliczanie, porównywanie liczebności, klasyfikacja, rytmy, monografia liczby, dodawanie i odejmowanie najpierw w zakresie 10, potem w zakresie 20 (bez przekroczenia progu i wprowadzenie do przekraczania progu dziesiątkowego), porównywanie liczb, porównywanie różnicowe rozwiązywanie zadań tekstowych, obliczenia pieniężne, zegarowe, wagowe, kalendarzowe, jednostki długości, pojemności.Nauka pisania cyfr rozpoczyna się pisaniem po śladzie w powiększonej, a następnie standardowej kratce zeszytowej.W każdej części kart pracy w kąciku Ćwiczymy z Noni znajdują się ćwiczenia powtórzeniowe danej partii materiału. Wprowadzenie nowych zagadnień lub utrwalanie umiejętności matematycznych odbywa się również poprzez zachęcanie uczniów do korzystania z gier, które służą również wypracowywaniu strategii, ale także raczenia sobie z przegraną. Ponadto niektóre zadania oznaczono symbolem D jako zadania dodatkowe, np. dla dzieci pracujących szybciej.Jednym z cennych kącików tej publikacji jest Matematyka w działaniu. Jego celem jest zwrócenie uwagi na kształtowanie się w umyślę dziecka pojęć matematycznych od działania praktycznego na konkretnym materiale, przez etap ikoniczny aż po operacje symboliczne. Zaprezentowane tam ćwiczenia pokazują , jak z użyciem prostych środków dydaktycznych wprowadzić dzieciom kolejne zagadnienia matematyczne.

jeden wyraz dwa znaczenia, late przysłówek, jak zdrobniale mówić do chłopaka, youtube bajki dla dorosłych, past perfect cwiczenia, strona czynna i bierna czasownika ćwiczenia j polski, corel za darmo, profi lingua lublin, pierwsza strona do angielskiego, multimedia gdynia kontakt, natalia makowska

yyyyy