Nauczyciel wartości światDialog bez Granic Tom IV

23,39 

Nauczyciel, który stara się uwrażliwić swoich uczniów na wartości moralne, napotyka dzisiaj wiele przeszkód. Największa z nich – jak sądzę – wiąże się ze zjawiskiem, które Hannah Arendt określiła jako „przepaść między wiedzą (myśleniem) a wiarą, moralnością, sądzeniem (a więc i działaniem)” i które ujawniło się, jej zdaniem, w czasach nowożytnych. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy był, według Arendt, upadek autorytetu tradycji, która pokonywała dawniej przepaść między myśleniem a działaniem, między faktami a wartościami. Chociaż – jak pisze Marcin Król – owo „zerwanie nici tradycji” było postrzegane przez Arendt jako szansa kultury europejskiej, a nie jej kres, wiele wydaje się przemawiać za tym, że głoszona przez nią bezinteresowność myślenia, którego celem jest znaczenie, oraz bezinteresowność działania przejawiająca się głównie w zdolności budowania świata społecznego i współżycia z innymi, wciąż czekają na swój dzień. Spis treści Wstęp Preface Uvod Antoni Gwizdak Aksjologiczny wymiar doświadczeń samorządności uczniowskiej w gimnazjum Valentina Trotzendorfa – (rozdział w języku polskim) Wiesława Korzeniowska Wierność wartościom (ks. dr Jozef Knosała i górnośląskie paradoksy) – (rozdział w języku polskim) Danuta Kocurek Nauka jako wartość w XIX wieku na Górnym Śląsku (na przykładzie mieszkańców wsi pszczyńskiej) Joanna Lusek Wychowanie przedszkolne jako wartość (na przykładzie górnośląskiego Bytomia przełomu wieków XIX i XX) – (rozdział w języku polskim) Ks. Tomasz Żołna Walka o wartości (na przykładzie postaw komunistycznych władz PRL wobec szkolnictwa katolickiego) – (rozdział w języku polskim) Wanda Musialik Pamiętnik – środkiem przekazu wartości w relacjach międzypokoleniowych polskiej emigracji europejskiej – (rozdział w języku polskim) Andrzej Murzyn Znaczenie wielostronności zainteresowania w nauczaniu wychowującym – (rozdział w języku polskim) Hana Lukášová Učitelska profese v edukačni kultuře obratu – (rozdział w języku czeskim) Marzena Bogus Istota dialogu w rodzinie, czyli nawigacja ku wartościom wychowawczym – (rozdział w języku polskim) Andrej Slodička Učiteľ ako sprostredkovateľ hodnot v edukačnom procese – (rozdział w języku czeskim) Bronisława Dymara Sztuka bycia nauczycielem – (rozdział w języku polskim) Taťána Göbelová Svět hodnot – svět člověka. Specifi ka vychovy k hodnotam v pedagogicke praxi Maria Tołbast Przekaz wartości i kształtowanie osobowości dziecka w religii żydowskiej – (rozdział w języku polskim) Alina Górniok-Naglik Edukacja kulturalna podstawą kształtowania siebie według wartości – (rozdział w języku polskim) Dana Hanesová Vybrane špecifi ka profesie učiteľa NV v SR a vo svete – (rozdział w języku czeskim) Izabela Łuc Edukacyjne wartości literatury w dobie globalizacji – (rozdział w języku polskim) Łukasz Tomczyk Andragog jako mentor i przewodnik seniorów po zinformatyzowanym świecie – (rozdział w języku polskim) Małgorzata Wróblewska Przemiany edukacji permanentnej w nowoczesnym społeczeństwie – (rozdział w języku polskim)

jezyk finski, ćwiczenia z części mowy, tomasz zadrożny, wymeldować się po angielsku, kurs., sebastian sosnowiec, krzysztof po włosku

yyyyy