Kalejdoskop ucznia. Pisanie kl. 2 WSiP – Danuta Kręcisz, Beata Lewandowska

18,21 

Tytuł wchodzący w skład serii publikacji dodatkowych do cyklu Kalejdoskop ucznia, których celem jest ćwiczenie głównych umiejętności w kl. 13, takich jak czytanie, pisanie i liczenie. Publikacje mają poszerzać i pogłębiać wiedzę oraz umiejętności uczniów. Mogą być wykorzystane do zadawania pracy domowej lub jako materiał dodatkowy (uzupełniający) do wykonywania przez uczniów ćwiczeń w trakcie zajęć w szkole.Celem zeszytu jest przede wszystkim ćwiczenie poprawnego pisania i umiejętności językowych (z gramatyki, stylistyki, ortografii na poziomie dziecka w kl. 2). Zostają wprowadzone też różne formy gatunkowe.Ćwiczenia są ułożone według zagadnień opisanych w żywej paginie:AlfabetLitera, głoska, sylaba, wyrazZdanieWyrazy bliskoznaczne, przeciwieństwa, neologizmy, palindromyZdrobnienia, zgrubieniaRodzina wyrazówZwiązki frazeologiczne, przysłowia, powiedzeniaRodzaje zdań, rozwijanie zdańOdpowiedzi do pytań, układanie pytań do zdańCzęści mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik)OrtografiaPlan wydarzeńCiąg przyczynowo-skutkowyKrótkie formy wypowiedzi (życzenia, zaproszenie, ogłoszenie)OpisListZróżnicowane typy ćwiczeń ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia umiejętności kształtnego, czytelnego, poprawnego pisania: łączenie wyrazów i fragmentów zdań, rebusy, szyfrowanki, diagramy, uzupełnianie zdań, przepisywanie wyrazów i zdań, kończenie zdań, rozwijanie zdań, układanie odpowiedzi do pytań, tworzenie pytań do zdań i obrazków, tworzenie samodzielnej pisemnej wypowiedzi do obrazków lub na zadany temat.Na końcu zeszytu blok ćwiczeń ortograficznych.Uatrakcyjnieniem ćwiczeń są nalepki.

zasady present continuous, podczas po niemiecku, bury kraków, program do nauki języka angielskiego, ile kosztuje godzina korepetycji z angielskiego 2022

yyyyy