Język i metoda 6. Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku

28,71 

Pomimo iż klasyfikowanie odgrywa niezaprzeczalnie ważną rolę w metodologii nauk, to, jakkolwiek paradoksalnie by to nie brzmiało, pragnienie porządku jest dla nauki szkodliwe, bowiem może stać się ono silnym bodźcem do dokonania ekologicznego przestępstwa przeciwko naturze continuum, związanego z wykluczeniem z opisu klasyfikowanego obiektu kategorii ciągłości. W skrajnym przypadku w celu uniknięcia „bałaganu” naukowiec ? perfekcjonista na etapie syntezy danych stosuje ?metodę elementu zbędnego”, czyli usuwa z opisu obiekt, który nie podlega klasyfikacji. Tym sposobem pojawiają się w oceanie nauki obszary, w których niczym w Trójkącie Bermudzkim dochodzi do tajemniczych zniknięć obiektów badawczych. Zjawisko pojęciowo-metodologicznych „Trójkątów Bermudzkich” nie jest obce i językoznawstwu na wszystkich jego poziomach i we wszystkich jego paradygmatach. Przedstawiając czytelnikowi niniejszy tom ? szósty z kolei w serii ?Język i metoda. Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku?? liczymy na to, iż będzie on stanowił dobry punkt odniesienia do badań nad ?Trójkątami Bermudzkimi? językoznawstwa, a przynajmniej przyciągnie do nich uwagę.

słownik języka migowego książka, fotografie przyrody, j angielski matura, profi lingua cennik online, wiedza o społeczeństwie po angielsku, jak sie czujesz po angielsku, slowka po hiszpańsku, cytaty po.angielsku, angielski lekcje, marcin sidorowicz, gdynia map, momenty przełomowe w życiu bohaterów, słówka tłumaczenie z angielskiego na polski

yyyyy