Historia. Podręcznik. Klasa 4. Szkoła podstawowa

26,98 

Podręcznik Historia do klasy 4 szkoły podstawowej ma charakter propedeutyczny, zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej:wyjaśnia, czym się zajmuje historia jako nauka oraz na czym polega praca historyka;uczy posługiwania się podstawowymi pojęciami historycznymi;rozbudza zainteresowanie dzieci historią rodzinną i regionalną;wskazuje na ważne elementy polskiego dziedzictwa kulturowego (symbole i święta państwowe, legendy, zabytki);prezentuje wybrane postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla polskiej tożsamości kulturowej.Podręcznik w przyjazny sposób wprowadza 10–11-letnich uczniów w nowy dla nich przedmiot nauczania.Tradycyjną narrację autorską uzupełniają opowiadania historyczne, które nie tylko pomagają poznać i zrozumieć wydarzenia z przeszłości, lecz także pozwalają uczniom wcielić się w postacie historyczne, zrozumieć motywy ich działania i towarzyszące im uczucia. Duże ilustracje – wykonane przez wybitnych polskich grafików z myślą o dzieciach rozpoczynających naukę historii – sprawiają, że lekcje w klasie 4 stają się fascynującą podróżą w przeszłość.Rekonstrukcje ubiorów z dawnych epok oraz przygotowane w technice 3D modele obiektów historycznych przybliżają uczniom realia życia w minionych czasach. Zamieszczone w kolejnych rozdziałach Słowniczki uczą posługiwania się pojęciami historycznymi i wyjaśniają trudniejsze terminy pojawiające się w tekście lekcji.Czytelne osie czasu pomagają w chronologicznym porządkowaniu wydarzeń, obliczaniu czasu oraz posługiwaniu się pojęciami z zakresu chronologii.Polecenia polegające na pracy z mapą lub planem uczą lokalizowania wydarzeń i procesów historycznych w przestrzeni.Bogaty zestaw tekstów źródłowych, fotografii, rysunków i schematów wraz z towarzyszącymi im poleceniami pozwala na kształcenie umiejętności odczytywania i analizowania różnorodnych źródeł informacji. Zwięzłe podsumowania lekcji (Zapamiętaj) oraz lekcje powtórzeniowe (To już znamy, powtarzamy) systematyzują wiedzę i ułatwiają przygotowanie się do sprawdzianów.Pytania, polecenia i zadania zamieszczone po kolejnych lekcjach oraz na zakończenie każdego działu to świetna forma sprawdzenia wiedzy i umiejętności.Dodatkowe materiały Warto wiedzieć oraz Poznaj to, co nieznane rozbudzają ciekawość uczniów i zachęcają ich do odkrywania tajemnic z przeszłości, w tym samodzielnego poznawania historii własnej rodziny, lokalnej społeczności czy regionu.Struktura podręcznika Historia do klasy 4Dział I. Zapoznaj się z historiąDział II. Moja historia, moja ojczyznaDział III. W Polsce Piastów i JagiellonówDział IV. W czasach zwycięskich wodzów i w latach niewoliDział V. Trudne dzieje ostatnich stu lat

present perfect already, anna chmielewska, francuski, tomasz czerski, happen past simple, tanie prezenty dla chłopaka, poznań empik, ilu języków używa się na świecie, dramy chińskie, programy graficzne, wirtschaftsdeutsch, rodzina po angielsku ćwiczenia, present continuous a present simple

yyyyy