Historia. Podręcznik. Klasa 1. Zakres podstawowy. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum

16,54 

Historia 1. Podręcznik do 1 klasy liceum i technikum. Zakres podstawowy
Materiał nauczania w podręczniku został uporządkowany chronologicznie. W podręczniku zostały wyodrębnione działy. Każdy dział obejmuje zamknięty okres z historii powszechnej lub Polski albo zintegrowane treści z historii powszechnej i Polski (w zależności od specyfiki omawianej epoki). W ramach działów wyodrębnione zostały tematy, z których każdy odpowiada jednej jednostce lekcyjnej. Każdy dział kończy lekcja powtórzeniowa. Liczne polecenia towarzyszące różnym elementom podręcznika służą kształceniu umiejętności wskazanych w celach ogólnych podstawy programowej.Dodatkowo podręcznik dla klasy 1 rozpoczyna temat, w którym zostały wprowadzone (lub przypomniane ze szkoły podstawowej) najważniejsze pojęcia dotyczące nauk historycznych, informacje odnoszące się do periodyzacji dziejów, rodzajów źródeł historycznych i ich interpretacji oraz różnych sposobów pozyskiwania i krytycznej analizy informacji.
Układ treści (działy) podręcznika:I. Pradzieje i historia starożytnego Wschodu
II. Świat starożytnych GrekówIII. Imperium RzymskieIV. Europa w początkach średniowiecza
V. Europa rozkwitu i schyłku średniowiecza
VI. Polska w X–XIII wieku
VII. Polska w XIV–XV wieku
VIII. Kultura średniowiecza
Struktura tematu (jednostki lekcyjnej):
Wypunktowane najważniejsze zagadnienia lekcji.Oś czasu porządkuje kluczowe wydarzenia omawiane na lekcji.Tekst główny podzielony na podrozdziały – wprowadza podstawowe treści nauczania wyszczególnione w podstawie programowej do zakresu podstawowego.Ramki słownikowe zawierają wyjaśnienia kluczowych pojęć i terminów historycznych.Ramki „Warto wiedzieć” zawierają dodatkowe informacje o charakterze ciekawostek, uzupełnień – ubarwiają i rozszerzają narrację, mają zaciekawić ucznia przedmiotem.Ramki „Ślady przeszłości” zawierają informacje o śladach historii czy konsekwencjach wydarzeń historycznych, z którymi uczeń styka się w codziennym życiu.Ramki „Biogram” wprowadzają dodatkowe informacje dotyczące ważnych postaci historycznych.Ramki „Spory, dyskusje, oceny” zawierają oceny ważnych wydarzeń lub postaci historycznych sformułowane przez historyków.Materiały graficzne (fotografie, rysunki, schematy, mapy, diagramy) – towarzyszą im polecenia ukierunkowujące interpretację danego rodzaju źródła (ikonograficznego, kartograficznego, statystycznego).„Kalendarium” – zestawienia najważniejszych wydarzeń omawianych na danej lekcji, ułatwia powtarzanie i systematyzację wiadomości.Podsumowanie (tematu) – krótki tekst syntetyzujący najważniejsze wiadomości i ułatwiający uczniowi sformułowanie wniosków na dany temat.Polecenia (na zakończenie tematu) – polecenia otwarte sprawdzające opanowanie materiału nauczania.Praca z tekstem źródłowym – tekst źródłowy (lub historiograficzny) z poleceniami pomagającymi w jego analizie.Infografiki (całostronicowe lub na rozkładówkach) – w atrakcyjny graficznie sposób przybliżające wybrane zagadnienia historyczne.
Struktura materiału powtórzeniowego po dziale:
Powtórzenie (działu) – podsumowanie najważniejszych zagadnień w formie krótkich tekstów wraz z taśmą chronologiczną synchronizującą wydarzenia z różnych dziedzin (np. polityka gospodarka, wojskowość, kultura itp.).Oś czasu porządkująca kluczowe wydarzenia omawiane w danym dziale.„Warto przeczytać” – propozycje wartościowych publikacji popularnonaukowych odnoszących się do treści danego działu.„Źródła – konteksty” – materiał ćwiczeniowy zawierający teksty źródłowe i historiograficzne oraz źródła ikonograficzne wraz z zestawami poleceń.Polecenia (otwarte) odnoszące się do treści działu isprawdzające opanowanie materiału nauczania.

cechy charakteru po polsku, angielski cv, e sanok oferty pracy, zeszyt do angielskiego, pletnia, piszę w związku z po angielsku, uczymy się angielskiego, profilingua langlion, would rather you, wykrój kołnierzyka do pobrania, 11 luty jaki znak zodiaku, dagmara nowak, angielskie zwroty na wakacjach, simple past budowa, get 2 forma, present perfect past simple ćwiczenia, hello po angielsku, znak zodiaku 13 luty, simplex mikołów, stosunki polsko krzyżackie

yyyyy