English for International Tourism Upper-Inter SB

37,56 

Trzypoziomowy kurs przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo turystyką oraz studentów szkół turystycznych i& hotelarskich obejmuje następujące zagadnienia: pracę w& biurze podróży, zarządzanie turystyką, relacje z klientami, pilotowanie wycieczek, podróże służbowe. Kurs kładzie szczególny nacisk na rozwijanie sprawności mówienia i& pisania, które są niezbędne przy wykonywaniu zawodów związanych z turystyką.Różnorodne, autentyczne teksty, wywiady z ekspertami w& dziedzinie turystyki oraz zadania związane z charakterem wykonywanej pracy.Angielski z dziedziny hotelarstwa i& turystyki przedstawiony w& konkretnych sytuacjach zawodowych.Przykłady z przewodników turystycznych Dorling Kindresley Eyewitness Travel Guides.ćwiczenia wymowy i& intonacji.Specjalnie dobrane strategie nauczania pozwalające na maksymalne wykorzystanie czasu nauki.

marta lis, scifun wiek, imię kajetan, amerykanski tir

yyyyy