Echo. Język rosyjski 7. Podręcznik + CD

29,90 

Podręcznik Эхо składa się z siedmiu rozdziałów, które wprowadzają i pomagają utrwalić słownictwo opisane w nowej podstawie programowej. Każdy z nich zawiera:- wykaz umiejętności, które uczeń powinien opanować, przydatny podczas przygotowania do sprawdzianu;- ćwiczeniarozwijające wszystkie umiejętności wymagane przez nową podstawę programową, m.in. rozpoczynanie, prowadzenie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy w języku rosyjskim, rozróżnianie i stosowanie stylu formalnego i nieformalnego, wyrażanie opinii, upodobań, intencji i pragnień, składanie propozycji oraz odpowiadanie na nie, zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenia i inne;- ćwiczenia o podwyższonym stopniu trudności oznaczone piktogramem, umożliwiające pracę w grupach zróżnicowanych pod względem umiejętności językowych;- moduł powtórzeniowy (Повторительный урок), który pomaga utrwalić materiał.Podręcznik rozpoczyna się rozdziałem realioznawczym, poświęconym Rosji i jej mieszkańcom, co zachęca uczniów do nauki nowego języka. W drugim rozdziale, Шагзашагом, uczniowie poznają alfabet rosyjski, uczą się pisać litery i proste zdania. Opanowują leksykę związaną z nazywaniem osób i przedmiotów, starają się mówić o sobie i swoim najbliższym środowisku. Wszystkie polecenia w tym rozdziale są sformułowane tylko w języku polskim, dzięki czemu uczniowie wiedzą, co mają zrobić, i mogą się skupić na wykonaniu zadania. Kolejne rozdziały: ФИО, Будьтезнакомы! oraz Целымиднями poszerzają słownictwo związane z człowiekiem, domem (miejscem zamieszkania), szkołą oraz życiem rodzinnym i towarzyskim. Szósty rozdział, Времяотвремени, dotyczy świąt oraz różnych form spędzania wolnego czasu. Ostatni, Домашнийочаг, podejmuje tematy związane z rodziną i pracą.

prezenty na dzień chłopaka w szkole, robert wiśniewski, past simple come, read 3 forma, uzupełnij zdania używając must lub mustnt, paulina brzezińska, szukam korepetycji z matematyki, muzyka do ćwiczeń w domu

yyyyy