Chemia LO klasa 1 Z chemią w przyszłość podręcznik / zakres rozszerzony

30,20 

Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i innych typów szkół ponadgimnazjalnych, w których jest realizowany rozszerzony program nauczania.Część pierwsza obejmuje działy z zakresu chemii ogólnej i fizycznej, druga − materiał z chemii nieorganicznej, a trzecia − z chemii organicznej.Część pierwsza została podzielona na następujące rozdziały:- Od alchemii do chemii współczesnej- Od mikro- do makroświata- Reakcje chemiczne i ich objawy- Podstawy obliczeń chemicznych- Roztwory- Kinetyka reakcji chemicznych- Stan równowagi w reakcjach chemicznych- Elektrochemia- Efekty energetyczne reakcji chemicznych- Budowa atomów i cząsteczekW poszczególnych rozdziałach podręcznika zostały również ujęte zagadnienia z klasy pierwszej (zakres podstawowy). Wszystko razem stanowi komplet treści, których opanowanie zapewnia przygotowanie do egzaminu maturalnego z chemii.Książka zawiera rysunki i schematy, których celem jest przedstawienie w prosty i przystępny dla ucznia sposób trudnych pojęć oraz procesów. Udostępnione zostały w niej również zdjęcia eksperymentów. Po każdym paragrafie zamieszczono zadania przewidziane przede wszystkim jako samodzielna praca domowa uczniów.Na końcu rozdziałów znajdują się krótkie podsumowania eksponujące najważniejsze pojęcia z danego działu, zadania egzaminacyjne wykorzystane podczas sesji egzaminacyjnych (właściwych i próbnych − po 2005 roku) oraz ciekawostki rozbudzające chęć poznawczą ucznia.Numer ewidencyjny 534/1/2012

21 kwiecień znak zodiaku, ulisses krzyżówka, szkoła 58 poznań, supermarket po angielsku, pożegnania w mailu po angielsku, katarzyna jackowska, uw prawo przedmioty maturalne, e mail do kolegi po angielsku, elmo bajka, logopeda dziecięcy warszawa, matura rozszerzona angielski 2020

yyyyy