Business Benchmark Advanced Student’s Book BEC Edition

43,51 

Business Benchmark Advanced Audio CD BEC HigherBusiness Benchmark jest biznesowym kursem języka angielskiego, przygotowującym do egzaminów BEC czy BULATS, ale także może być użyty, niezależnie od tych egzaminów, jako kurs biznesowego języka angielskiego.Płyta CD zawiera cały nagrany materiał do ćwiczeń w słuchaniu w obydwu wydaniach Business Benchmark 3, a w nim praktyczny test sprawdzający słuchanie w ramach egzaminów BEC i BULATS.Business Benchmark is a Business English course for BEC or BULATS and can also be used independently of these exams for general Business English courses.The CD contains all the recorded material for the listening activities in the both editions of Business Benchmark 3, including BEC and BULATS practice test listening.

niech moc będzie z tobą po angielsku, sensomotoryczna terapia widzenia, pan i pani po angielsku, nie zaznaczenie tematu na maturze z angielskiego

yyyyy